Swedish Iranian Medical Association, SIMA, arrangerar seminarier och föreläsningar med syfte att skapa ett forum för utbyte av medicinska och kliniska forskningsintressen. Detta ger medlemmar från olika medicinska yrken en chans att träffas och dela erfarenheter med varandra.

Våra medlemmar arbetar inom vården som läkare, sjuksköterskor, farmaceutiska läkare och andra vårdyrken. Vi stödjer våra kollegor och studenter med information för att påskynda integreringen in i det svenska samhället.

Org.nr.:     857209-2479