Förnya ditt medlemskap

OBS! Det gäller bara dig som är redan medlem i SIMA.

En förening bygger på medlemmarnas engagemang och intresse. Medlemmarnas engagemang och aktiva deltagande har stor betydelse för att utveckla föreningens verksamhet. Ditt medlemskap är viktigt för att vi ska kunna fortsätta vara stark. Vi vill passa på tacka alla som har bidragit på olika sätt till föreningens arbete.

Medlemskapet löper per kalenderår. Blir du medlem efter den 1 november gäller medlemskapet även nästkommande kalenderår.
 
I) Ordinarie medlemskap: 300 kr / kalenderår

II) Pensionärsmedlemskap: 150 kr / kalenderår

III) Studentmedlemskap: 150 kr / kalenderår

IV) Stödmedlemskap: 200 kr / kalenderår
 
Medlemsavgiften kan betalas via:
Swish till 1235331111 eller PlusGiro till 214054-9.

Mottagare: Swedish Iranian Medical Association.
Skriv ditt Fullständigt Namn i text till mottagare vid betalning.

 


 

Frågor?

Du kan alltid nå oss via mejlet info-at-simagroup.org vid eventuella frågor eller om du behöver göra ändringar exempelvis ändra din e-postadress.