About Reza Mobini Farahani

Reza har doktorerat och forskat inom området kardiologi. Han har postdoktorutbildning från Scripps Research Institute i San Diego, där han arbetade med syntes och optimering av DNA-bindande proteiner (zinc finger proteins) för studier av genregulatoriska mekanismer och för behandling (genterapi). Reza har bred erfarenhet av europeiskt samarbete och har medverkat i flera EU-projekt för studier av komplexa sjukdomar. Han har varit handledare åt flera studenter på kandidat- och PhD-nivå.

Seminarium: Prostatacancer

Dr. Ali Khatami kommer att hålla ett mycket intressant föredrag om prostatacancer. Dr. Khatami är specialist läkare i kirurgi och urologi och chef för verksamhetsområdet urologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2016-07-11T21:53:21+00:00 december 1st, 2013|

Seminarium: Katastrofmedicin

Dr. Amir Khorram-Manesh kommer att hålla ett mycket intressant föredrag om Katsterofmedicin, den gren av medicinen som omfattar akuta sjukvårdsinsatser i samband med katastrofer.

2016-07-11T21:56:49+00:00 januari 7th, 2013|