About Reza Mobini Farahani

Reza har doktorerat och forskat inom området kardiologi. Han har postdoktorutbildning från Scripps Research Institute i San Diego, där han arbetade med syntes och optimering av DNA-bindande proteiner (zinc finger proteins) för studier av genregulatoriska mekanismer och för behandling (genterapi). Reza har bred erfarenhet av europeiskt samarbete och har medverkat i flera EU-projekt för studier av komplexa sjukdomar. Han har varit handledare åt flera studenter på kandidat- och PhD-nivå.

SIMAs sommaraktivitet 2016 – Picknick

تابستان در راه است و ما خوشحال میشویم که قبل از شروع تعطیلات ساعاتی خوش را در کنار هم باشیم

maj 31st, 2016|

Seminarium om stroke

Dr. Shirin Pazireh kommer att hålla en mycket intressant föreläsning om stroke och dess patofysiologi, riskfaktorer, morbiditet och mortalitet samt behandling och rehab

maj 10th, 2015|